Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Parkering i centrala Handen

Från och med den 1 december tas parkeringsavgifterna i centrala Handen bort. Detta gäller för gator markerade med taxa C. Parkeringsavgifterna ersätts med annan reglering.

Rödmarkerade gator visar långtidsparkering i max 24 timmar. Gulmarkerade gator visar korttidsparkering i max 2 timmar.

Ny reglering som ersätter parkeringsavgifterna

Gator som berörs av den nya regleringen är Runstensvägen, Vikingavägen, Parkvägen, Smedvägen, Midgårdsvägen, Nynäsvägen, Poseidons gränd, Utgårdsvägen, Odenvägen, Idunvägen samt Eskilsparkens parkering i centrala Handen.   

Korttidsparkering i max 2 timmar

På gator med avgiftsbelagd parkering 2 timmar införs nu 2 timmars parkering utan avgift som regleras genom parkeringsskiva. På dessa gator tillåts 2 timmars parkering mellan kl 08-20. Mellan kl 20-08 tillåts fordon parkera utan tidsbegränsning. Se gula markeringar i kartan för dessa gator – Poseidons gränd, Eskilsparkens parkering, Vikingavägen norr om Eskilsvägen, Smedvägen, delar av Midgårdsvägen samt delar av Runstensvägen.

Långtidsparkering i max 24 timmar

På gator med avgiftsbelagd parkering utan tidsbegränsning införs nu 24 timmar tillåten avgiftsfri parkering. Se röda markeringar i kartan för dessa gator för dessa gator – Nynäsvägen, Vikingavägen söder om Eskilsvägen, Idunvägen, Utgårdsvägen, Odenvägen, Parkvägen, delar av Midgårdsvägen samt delar av Runstensvägen.

Servicedagarna kvartstår och kommer att framgå av trafikskyltningen.

Den nya parkeringsregleringen gäller från och med den 1 december 2023. Framtill dess att ovan nämnda gator är omskyltade gäller nuvarande parkeringsreglering.

Frågor och svar kring borttagande av parkeringsavgifter i centrala Handen

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 november 2023