Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Parkeringsmöjligheter i Vega

Knytpunkten Vega pendeltågsstation, öppnade våren 2019. Här på infartsparkeringen sydöst om stationen finns plats för ca 80 fordon. Vega är en ny stadsdel som byggts omkring kollektivtrafik för att det ska vara enkelt att leva hållbart. Allmänna parkeringsplatser finns, men i mycket begränsat antal.

Parkering i Vega

Kommunen hyr inte ut eller reserverar parkeringsplatser för enskilda. Boendeparkering skall ske på fastighetsmark. Fastighetsmark innebär fastighetens egna tomt. Fastighetsägaren bestämmer själv vilka priser och parkeringsvillkor som gäller där. Vissa fastigheter har inte egen parkeringsyta och boende hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna längs vägnätet. Parkeringen längs vägnätet är öppen för alla och parkering sker mot avgift. 

Dock finns det begränsat antal parkeringsplatser längst vägnätet. Du måste själv vara uppmärksam på vägmärken och bestämmelser, som ni finner på: Lokala trafikföreskrifter

Det är parkeringsförbudszon i hela Vega, det finns skyltar angående det vid varje infart till Vega, det är en gul fyrkantig skylt med ett parkeringsförbudsmärke i mitten och det talar om för dig som ska parkera i området att det bara är tillåtet att parkera fordon på markerad p-plats, all parkering utanför markerad p-plats är förbjudet enligt skyltning.

Boende- och besöksparkering skall enligt Plan- och bygglagen i första hand anordnas på kvartersmark och fastighetsmark (ex privat tomt, fastighetsbolagets område) och inte lösas genom kommunens allmänna vägnät. Därav har kommunen ingen skyldighet att anlägga eller erbjuda parkeringsplatser. Grundprincipen är alltså att fastighetsägaren skall se till att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för hyresgäster och besökande på fastighetsägarens mark. Kommunen ska hantera ett allmänt behov av parkeringsplatser.

Antalet parkeringar i Vega är styrt av detaljplanen. Det finns bra gång och cykel möjligheter likaså närhet till pendeltåg och många busslinjer. Allt för att ge de boende möjlighet att ha en livsföring utan bil.

Haninge kommun har inte byggt några egna bostäder i Vega, utan det är privata byggaktörer som bygger och säljer lägenheter. Det står dem fritt att även bygga parkeringar och garage på sin egen mark för att tillgodose sina hyresgäster och bostadsrättsföreningar. 

Kommunen har inga boendeparkeringar att hyra ut.

Parkeringsavgifter

5 kr / timme
50 kr / dygnet
200 kr / vecka
500 kr / månad

Parkeringsavgifterna kan betalas genom köp via parkeringsautomat, genom app eller SMS, läs mer under mobilbetalning

(Kontroll av avgift sker via appen, ingen lapp behövs läggas i bilen)

Infartsparkeringen i Vega

Information om Infartsparkeringar

 

Senast uppdaterad: 5 oktober 2023