Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Simhall i Västerhaninge

Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan som prövar möjligheterna för en ny simhall inom ett av områdena som inkluderar delar av fastigheterna Åby 1:51 och Ribby 1:421 i Västerhaninges centrala delar.

Flygfoto där delar av fastigheterna Åby 1:51 och Ribby 1:421 markerats. Bilden visar det utpekade området för en ny simhall i Västerhaninges centrala delar. Foto: Haninge kommun

Behovet av en ny simhall i kommunen har funnits i flera år. Förutom ny simhall ska även annan lämplig markanvändning prövas på platsen.

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdraget den 2022-09-05, §146.

Tidplan för den nya detaljplanen är ännu inte fastställd. 

Handlingar

 

Kontakt

Planavdelningen
plan@haninge.se
08-606 70 00

Senast uppdaterad: 7 september 2023