Haningeterrassen

I Haninge växer en ny stad fram, år 2050 har Handen, Brandbergen och Vega vuxit samman. Då bor 60 000 människor i ett sammanhållet stadslandskap. Navet i den nya staden blir Haninge centrum och Haningeterrassen. Ett modernt stadscentrum nära naturen.

Nya hus som ska byggas i Haninge. Brf Visionen byggs på Haningeterrassen och planeras vara klar under 2024. Foto: Riksbyggen

Just nu pågår byggnation av Haningeterrassen. Här skapas en attraktiv, levande och trivsam stadskärna. Haningeterrassen ska rymma en modern bussterminal, 600 lägenheter, vårdlokaler, biograf och plats för service och handel.  Planering av utbyggnad av Riksbyggens nästa etapp Visionen pågår.

Visionbild Stationsgången i HandenFoto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor 

Stationsgången är nu färdigbyggd med ett trevligare och öppnare gångstråk mellan pendeltågsentrén och Poseidons torg. Trappan upp till taket på bussterminalen liksom en gångväg till Nynäsvägen är klar men ännu inte öppnad för allmänheten. När bostäderna ovanpå bussterminalen är byggda ska en lekplats anläggas på bussterminalens tak. Totalt består Haningeterrassen av sju etapper bostadshus och en komplex byggnad i norr som kan upplåtas till vårdlokaler och annan service. 

Se aktuellt foto över Haningeterrassen

Arbeten i den nya bussterminalens tre entréer

Den nya bussterminalen är öppnad. Namnet är Handens station. Bussar avgår från bussterminalen och från hållplatser vid Haninge centrum och Rudsjöterrassens hållplats. För mer information om busstrafiken vänd dig till SL (sl.se).

Norra entrén

Entrén är belägen närmast pendeltågsstationen.

Mittentrén

Denna entré har tillfällig markuppfyllnad. Entrén kommer att färdigställas i samband med att bostäderna ovanpå bussterminalen är byggda.

Södra entrén

Från Rudsjöterrassen finns en ramp som leder upp till denna entré. På platsen finns även en tillfällig men något brantare ramp mot den norra delen. Denna ramp ska fungera som en räddningsväg om bussterminalen behöver evakueras.

 

Nya bostäder fick Haninges arkitekturpris 

Vinnare Haninge arkitekturpris 2021 - Nynäsvägen 84-98, brf Blicken och brf FramsidanVinnare Haninge arkitekturpris 2021 - brf Blicken och brf Framsidan på Nynäsvägen 84-98 i HandenFoto: Fredrik Hjerling

På Haningeterrassen bygger Riksbyggen bostadsrätter och hyresrätter för unga och gamla, små och stora familjer. De redan färdigbyggda brf Blicken och brf Framsidan vann 2021 års arkitekturpris i Haninge. I motiveringen lyfte man bland annat att husen är varierade samtidigt skapar en helhet och har en stark identitet. Husen ansågs också vara en "välkomnade och stadsmässig entré till den nya staden". Arkitekter: Brunnberg och Forshed arkitekter AB

Färdiga bostäder:

· Brf Blicken

· Brf Framsidan

Kommande bostadsrättföreningar:

· Brf Visionen

· Brf Spegeln

· Brf Perspektivet 

· Brf Utgångspunkten

Hyresrättsprojekt:

· Vinkeln

Läs mer på riksbyggen.se

Tritons plats – en plats att stanna upp vid

Illustration utsiktsplatsen/Tritons plats

Illustration: ÅF

Mellan terminalbyggnaden och Najaden skymtar vi sjön Rudan med dess omgivande vatten och skog. Här planeras för en utsiktsplats vid namn Tritons plats - en plats att stanna upp vid och njuta av sol och utsikt. Trappan kommer att erbjuda informella sitt- och hängplatser samt viloplan. Dess form möjliggör också kulturverksamhet, exempelvis kan den utgöra en amfiteater. Trappan anläggs när bostadshusen är färdiga, vilket innebär byggstart tidigast 2026. 

Senast uppdaterad: 24 januari 2023