Detaljplaner för Vega, Hermanstorp och Kolartorp

I Haninge kommuns nordvästra hörn ligger Vega där en helt ny stadsdel för drygt 10 000 invånare utvecklas.

Stadsdelen är som tätast omkring pendeltågsstationen och knyter samman omkringliggande områden med äldre bebyggelse. Utgångspunkten när Vega planerades var att skapa en levande stadsmiljö där det skulle vara nära till bland annat service, skolor och natur. Området ligger inom stadsutvecklingsplan för Haninge stad som bland annat pekar ut kopplingen mellan Handen och Vega som viktig att stärkas med ny bebyggelse såväl som nya kopplingar för gående och cyklister. På så sätt skapas en större och mer sammankopplad stadskärna.

Vega angränsar till Huddinge kommun och omfattar även områdena, Hermanstorp, Kolartorp och Kvarntorp. Dessa områden började utvecklas med fritidshusbebyggelse på 1940-talet och präglas idag av en blandad villabebyggelse med inslag av radhus.

Pågående planarbete

Hermanstorp förskola

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

Senast uppdaterad: 4 maj 2022