Detaljplaner för Västerhaninge

I Västerhaninge pågår ett flertal detaljplaneprojekt som skapar förutsättningar för bostäder, verksamheter och skolor. Just nu pågår planarbete i bland annat Västerhaninge centrum,  och Åby. Utvecklingen i Västerhaninge är inriktad på att planera centralt och i närheten av kollektivtrafik.

Bebyggelsen i Västerhaninge har tillkommit under flera epoker och har därför många olika kvaliteter. Västerhaninge karaktäriseras av varierande bebyggelse, uttryck och former. I utvecklingen av Västerhaninge är det betydelsefullt att ta hänsyn till områdets historia för att se till att en ny tilltalande miljö skapas som harmoniserar med befintlig struktur. I planeringen är det även viktigt att se till att det skapas en blandning mellan olika boendeformer, bostadstyper, arbetsplatser och verksamheter. När Västerhaninge får nya bostadsområden behöver nya grönområden, parker och torg tillkomma eftersom det finns en brist på det i dagsläget.

Pågående detaljplaner

Västerhaninge centrum

Åby 1:39

Åby 1:27 (del av), Åby entré

Årsta 1:4

 

Vilande detaljplaner

Ribby 1:217 och 1:205

Ribby 1:392, Ribby Gård

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

Senast uppdaterad: 11 juli 2022