Detaljplaner Handen

I Handen pågår en utveckling som syftar till att stadsdelen ska gå från förort till stad. Målet är att Handen tillsammans med övriga delar i Haninge stad ska ha omkring 60 000 invånare år 2050. Handen växer genom förtätning längs befintliga gator. På så vis omvandlas storskaliga trafikmiljöer till mer intima stadsrum. Målet är att skapa en tät, blandad, sammankopplad, grön och livfull stad.  Bildkälla: Mandaworks.

I Handen pågår många olika detaljplaneprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för fler bostäder, verksamheter och service. En av de mest visuella förändringarna och stadsbyggnadsprojekt som sker idag är förverkligandet av Haningeterrassen som utvecklas till nya kvarter med service och en ny bussterminal. I den framtida utvecklingen av Handen planeras att olika storskaliga gatumiljöer omdanas till trevliga stadsgator för att skapa förutsättningar för folkliv och tryggare rörelsestråk. Vid omvandling i befintliga områden skapas möjligheter att skapa nya offentliga platser och parker. 

Ett långsiktigt mål för Handens utveckling är att koppla samman stadsdelen med Vega och Brandbergen genom att bland annat utveckla områdena kring Port 73 och Handens industriområde.

Här kan du se en 3D-modell av hur centrala Handen har utvecklats de senaste åren

Pågående detaljplaner

Kolartorp 5:1, fd Stalands möbler

Lillcentrum Söderbymalm 3:337 med flera

Söderbymalm 1:1, 7:13, 7:1 med flera. Torvalla

Slätmossen 1:60 med flera, Vallavägen södra

Söderbymalm 3:43 med flera, Midgård

Söderbymalm 3:273 med flera, Vallagränd

Söderbymalm 3:458 med flera, Haninge centrum - södra entrén

Söderbymalm 3:468 med flera, Handenterminalen

Söderbymalm 3:470 med flera, Runstensskolan

Söderbymalm 3:9 m.fl. Östra folkparken

Täckeråker 1:18 med flera, Norra Folkparken

Söderbymalm 3:481 och 3:482, Riksäpplet etapp 1

Planprogram

Port 73, detaljplaneprogram

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

Senast uppdaterad: 22 april 2022