Detaljplanering

Med hjälp av detaljplaner regleras användningen av mark- och vattenområden. När en ny detaljplan tas fram prövas vad som är lämpligt på platsen och i vilken omfattning.

På kommundelssidorna finns information om de detaljplaner som Haninge kommun håller på att ta fram just nu. För att hitta en gällande detaljplan så görs det lättast genom att söka i kommunens webbkarta.

Gällande detaljplaner

På nedan sida kan du läsa mer om hur planprocessen går till. 

Planprocessen

Vill du att det ska tas fram en ny detaljplan för ett område finns möjligheten att ansöka om planbesked. 

Ansök om planbesked

Nedan visas exempel på några pågående detaljplaneprojekt.

 

 

Senast uppdaterad: 9 maj 2022