Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vatten- och avloppsplan

Den kommunala VA-planen ger en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, såväl den allmänna (kommunala) som den enskilda.

Grävning i schakt, Haninge kommun-bil vid reningsverk, Pålamalm Foto: Claudia Fried

VA-planen kommer att ersättas av vattentjänstplanen som är under framtagande och beräknas antas under senare delen av 2024.

VA-planen är en strategisk och långsiktig vägledning för den framtida VA-försörjningen. Den innehåller strategier för VA-planeringen, identifiering av ”6§ områden” och prioriteringar för VA-utbyggnaden inom och utom VA:s verksamhetsområde. Med en medveten planering får kommunen bättre kontroll över VA-taxans utveckling samtidigt som kommunen bidrar till allt bättre förhållanden i grundvatten, vattendrag, sjöar och kustvatten.

VA-planen är en produkt av dagens förutsättningar och kommer därför att behöva uppdateras efterhand som förutsättningarna förändras och kommunen utvecklas. Det är lämpligt att VA-planen ses över varje mandatperiod. Arbetsdokumenten som kompletterar VA-planen och tydliggör VA-behov som konsekvens av Haninges förväntade utbyggnadsplaner samordnas, uppdateras och kompletteras löpande i samband med VA-taxan och övriga planeringsförutsättningar.

VA-planen antogs i kommunfullmäktige 14 september 2020 och tanken är att den ska revideras under varje mandatperiod.

VA-planen finns presenterad i kommunens webb-karta. Där kan du söka efter fastigheter och se planering för olika områden.
VA-plan i webbkarta

Senast uppdaterad: 24 maj 2024