Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anslutning till kommunalt VA

Här har vi samlat information till fastighetsägare om hur processen ser ut vid anslutning till kommunalt VA i omvandlingsområden.

Kommunalt VA för miljö och hälsa

Enligt miljöbalken och naturvårdsverkets krav på rening av avlopp finns två viktiga skäl till att ansluta till det kommunala avloppsnätet.

Den första är att privata avloppslösningar i omvandlingsområden ofta är gamla och inte anpassade för ett modernt fritidsboende, ännu mindre för ett permanent boende. Om avloppsanläggningen fungerar bristfälligt är risken stor att grundvattnet förorenas.

Den andra anledningen är att bristfälliga avloppslösningar kan innebära att kväve och fosfor läcker ut i grundvattnet och vidare ut i Östersjön. Att ersätta enskilda avloppslösningar är därför ett viktigt steg mot att minska Östersjöns övergödningsproblem.

I kustnära områden är också risken för saltvatteninträngning i brunnar stor när många hämtar vatten från samma magasin. Saltvatteninträngning kan ske när uttaget av grundvatten överstiger den mängd grundvatten som bildas, saltvatten från kusten tränger då in i vattnet och ger det en bräckt smak.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021