Avlopp

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Spillvatten är det som vi brukar kalla avloppsvatten och består av vatten från våra hushåll, alltså disk-, toalett- och duschvatten, samt vatten från industrier. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor.

Ett brunnslock med Haninge kommuns logotype

Allt vatten ingår i ett ständigt kretslopp. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Avloppet i kommunen

Avloppet leds och pumpas via ledningsnätet till avloppsreningsverk för rening. I Haninge finns cirka 26 mil avloppsvattenledningar och drygt 50 pumpstationer.

I södra Haninge, Västerhaninge och Tungelsta med omnejd, leds och renas avloppet i kommunens eget avloppsreningsverk vid Fors. Kommunen driver även avloppsreningsverken på Dalarö och Muskö.

I norra Haninge (Vega, Gudö, Vendelsö, Brandbergen, Handen och Jordbro) leds avloppet till Stockholm Vatten och Henriksdals avloppsreningsverk för rening.

Senast uppdaterad: 10 september 2019