Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avlopp

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Spillvatten är det som vi brukar kalla avloppsvatten och består av vatten från våra hushåll, alltså disk-, toalett- och duschvatten, samt vatten från industrier. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor.

Ett brunnslock med Haninge kommuns logotype

Allt vatten ingår i ett ständigt kretslopp. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Avloppet i kommunen

Avloppet leds och pumpas via ledningsnätet till avloppsreningsverk för rening. I Haninge finns cirka 26 mil avloppsvattenledningar och drygt 50 pumpstationer.

I södra Haninge, Västerhaninge och Tungelsta med omnejd, leds och renas avloppet i kommunens eget avloppsreningsverk vid Fors. Kommunen driver även avloppsreningsverken på Dalarö och Muskö.

I norra Haninge (Vega, Gudö, Vendelsö, Brandbergen, Handen och Jordbro) leds avloppet till Stockholm Vatten och Henriksdals avloppsreningsverk för rening.

Senast uppdaterad: 10 september 2019