Kungörelse vatten- och avloppsavdelningen

Här presenteras aktuella kungörelser från vatten- och avloppsavdelningen.

Beslut om Hanvedens vattenskyddsområde vid Jordbro, Haninge kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om revidering av befintligt vattenskyddsområde med föreskrifter enligt miljöbalken (1998:808) för grundvattentäkten Hanveden i Haninge kommun.

Beslutet innebär en förändring av de tidigare föreskrifterna samt en utvidgning av det geografiska område som omfattas av skyddet.

Beslutet finns även tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats.

Beslutet kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet, till och med den 9 januari 2021. Observera att skrivelsen inte ska skickas till Miljödepartementet utan till Länsstyrelsen (se anvisningar bilaga 3):

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067

104 22 Stockholm

 

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 22 december 2020