Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kungörelse vatten- och avloppsavdelningen

Här presenteras aktuella kungörelser från vatten- och avloppsavdelningen.

Kungörelse

Samråd för förnyad tillståndsansökan för Dalarö reningsverk

Dalarö reningsverk kommer inom de närmsta åren att vara fullbelastad. Verksamhetsområdet för Dalarö reningsverk kan komma att utökas inom en snar framtid och den förväntade belastningen har beräknats till 7000 pe i Max-GVB (maximal genomsnittlig veckobelastning) år 2075. Dagens Max-GVB är 4000 pe. Därmed behöver Haninge kommun söka nytt tillstånd för verksamheten. Beräkningen av den framtida belastningen har tagit hänsyn till befolkningsutvecklingen inom upptagningsområdet samt en extra säkerhetsmarginal.

Tillståndsansökan för utökad verksamhet innebär automatiskt bedömningen betydande miljöpåverkan. Tillståndsfrågan kommer att avgöras av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm.

Detta avgränsningssamråd syftar till att informera om planerad ändring och att ge berörda parter möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på sådant så behöver beaktas vid upprättande av ansökningshandlingarna och miljökonsekvensbeskrivningen. Det kommer att finnas ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter efter att ansökningshandlingarna har lämnats till Miljöprövningsdelegationen i Stockholm.

Samrådsunderlaget finns tillgängligt på Haninge kommuns hemsida (www.haninge.se) samt i Haninge kommuns reception på Rudsjöterassen 2, Haninge fram till 2022-09-16.

Berörda kan ställa frågor eller lämna synpunkter, gärna skriftligen, senast den 16 september 2022.

Postadress:
Haninge kommun
VA-avdelningen
Att: Hanna Östfeldt
Stadsbyggnadsförvaltningen
136 44 Haninge

E-postadress: dalaro.samrad@haninge.se

Uppge diarienummer: SBN 2022-00478

Tfn: 08-606 89 59

Beslut om Hanvedens vattenskyddsområde vid Jordbro, Haninge kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om revidering av befintligt vattenskyddsområde med föreskrifter enligt miljöbalken (1998:808) för grundvattentäkten Hanveden i Haninge kommun.

Beslutet innebär en förändring av de tidigare föreskrifterna samt en utvidgning av det geografiska område som omfattas av skyddet.

Beslutet finns även tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats.

Beslutet kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet, till och med den 9 januari 2021. Observera att skrivelsen inte ska skickas till Miljödepartementet utan till Länsstyrelsen (se anvisningar bilaga 3):

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067

104 22 Stockholm

 

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 29 september 2023