Vatten och avlopp

Kommunens VA-avdelning ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Haninge. Det innebär att vi levererar dricksvatten av hög kvalitet och tar hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt, dygnet runt, året om för endast cirka 2 öre per liter.

Observera!
Vi får i perioder in samtal om att någon ringer eller besöker fastighetsägare och uppger sig komma från Haninge kommun eller på uppdrag av kommunen och vill komma in i en fastighet för att spola ledningar.
Vi utför inte arbeten inne i någon fastighet. Behöver vi komma i kontakt med er gör vi det antingen via brev eller från ett nummer som du kan kontrollera att det tillhör oss och vår personal kan alltid legitimera sig.

Senast uppdaterad: 17 mars 2023