Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ta hand om din badsjö

Visste du att dagvattenbrunnen på din gata kan vara början på din badsjö? Regn och smältvatten från snö samlas upp i dagvattenbrunnar som leder vattnet till närmsta vattendrag, sjö eller hav. När vi slänger fimpar, skräp och tvättar bilen på gatan förorenar vi det vatten vi sedan ska bada eller fiska i.

Dagvattenbrunn med kampanjen Ta hand om din badsjö Foto: Haninge kommun

På gatan finns dagvattenbrunnar som samlar upp regn och smältvatten från snö för att det inte ska bli översvämning på gatan. Vattnet leds vidare med dagvattenledningar ut i en sjö eller vattendrag. Slänger vi fimpar, snus, glasspapper eller annat skräp på gatan kommer det följa med vattnet ut i sjön. En dagvattenbrunn kan vara början på din badsjö. Föroreningar som hamnar i vattnet påverkar även vattenlevande djur och växter negativt.

Det här kan du göra för att ta hand om din badsjö

 • Tvätta alltid bilen i en tvätthall och inte ute på gatan
 • Kasta aldrig fimpar eller snus ute på gatan eller i naturen
 • Släng alltid ditt skräp i papperskorgar eller ta med det hem om det inte finns någon papperskorg nära
 • Tänk på att gödsla smart och att inte använda giftiga kemikalier i trädgården/naturen, särskilt inte om det ligger nära ett vattendrag.
 • Låt bilen stå och välj att cykla, gå eller åka kollektivt. Partiklar från bilar och vägar ger upphov till förorenat dagvatten. Genom att minska bilåkandet och istället hitta annat färdmedel minskar du föroreningarna i dagvattnet.
 • Sanera din båtbotten från olaglig gammal färg och gå över till biocidfria metoder för din båt

Det här gör kommunen för att värna om våra badsjöar

 • Vi bygger dagvattendammar och andra reningsanläggningar i befintlig miljö där det möjlighet finns 
 • Vi planerar så att ny-/ombyggnationer sker med fokus på att utforma den bebyggda miljön på ett hållbart sätt och att skapa förutsättningar för att få till en långsiktigt hållbar livsmiljö
 • Vi utför även åtgärder i befintliga miljöer. Exempelvis fällning i Drevviken för att minska fosforhalterna och därmed övergödningen i sjön. Fällningen utförs med aluminiumklorid och är en del av det lokala åtgärdsprogrammet som Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommun tagit fram tillsammans för att förbättra statusen i Drevviken. 

Visste du detta om skräp?

 • I våra världshav flyter det runt mer än 150 miljoner ton plast. Nedskräpningen av plast är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i haven. Mer än en miljon fåglar och hundra tusen däggdjur dör varje år runt om i världen efter att ha fastnat i eller ha ätit plast som de hittat i våra hav.
 • Varje år ökar mängden av plast i haven med mellan 5 och 13 miljoner ton och det mesta av detta kommer från land och följer med dagvattnet och bäckar ut i sjöar och hav.
 • I Sverige, under en vecka, slängs ca 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator samt på gång- och cykelvägar i landets tätorter. Detta motsvarar 60 ton skräp per vecka.
 • 78 % av det skräp som slängs på marken i landets stadskärnor är cigarettfimpar och snus. Cigarettfimparna står för 62 procent av skräpet och snuset för 14 procent.
 • Det är olagligt att skräpa ned – detta gäller även småskräp som cigarettfimpar, tuggummi och godispapper. Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse, vid mindre allvarliga fall kan polisen direkt skriva ut en bot på 800 kronor. 

Läs mer om nedskräpning på Naturvårdsverkets hemsida och på webbplatsen för Håll Sverige Rent

Senast uppdaterad: 29 september 2023