Vattenmätaren

Lämna din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning. Lämpligt intervall kan vara en gång i kvartalet. Enklast är det att lämna mätarställningen direkt här på hemsidan.

Vattenmätare Foto: Hans Kristiansson

Om vattenmätaren

Det är kommunen som äger, tillhandahåller och monterar vattenmätaren, och det är fastighetsägaren som ansvarar och sköter om den. Mätarkonsolen och avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom. Om vattenmätaren ska flyttas kontaktas kommunen innan ombyggnad. Kommunen har i egenskap av VA-huvudman rätt att ställa krav på vattenmätarens placering och utformning, se dokumentet nedan. 

Vattenmätarens placering

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år, gärna oftare. Kommunen skickar ut avläsningskort en gång per år. 

Undvik vattenläckage

"Många bäckar små", brukar det heta. I vattenmätningssammanhang kan det räcka med en droppande kran eller ännu värre en toalett som står och smårinner för att kostnaderna ska springa iväg.

Exempel:
Droppande kran: 15 kubikmeter/år
Stril motsvarande en sytråd: 30 kubikmeter/år
Tunn stråle motsvarande en synål: 300 kubikmeter/år
Toalett som smårinner: 700 kubikmeter/år

Har du ventilen LK580 eller LK581?
Om du har ventiler av modellen LK580 eller LK581 ska du, med hjälp av en VVS installatör byta ut dessa omgående innan mätarbytet. Vi utför inga mätarbyten där LK580/LK581 är monterade. Ventilen är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkänd. Det är stor risk att de går sönder vilket kan orsaka vattenskador.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021