Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vattenmätaren

Lämna din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning. Lämpligt intervall kan vara en gång i kvartalet. Enklast är det att lämna mätarställningen direkt här på hemsidan.

Vattenmätare Foto: Hans Kristiansson

Om vattenmätaren

Det är kommunen som äger, tillhandahåller och monterar vattenmätaren, och det är fastighetsägaren som ansvarar och sköter om den. Mätarkonsolen och avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom. Om vattenmätaren ska flyttas kontaktas kommunen innan ombyggnad. Kommunen har i egenskap av VA-huvudman rätt att ställa krav på vattenmätarens placering och utformning, se dokumentet nedan. 

Vattenmätarens placering

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år, gärna oftare. Kommunen skickar ut avläsningskort en gång per år. 

Vattenmätarkonsol

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som skruvas fast i väggen och blir en avlastning för spänningar och vibrationer i rörledningarna i samband med mätarbytet. Mätarplatsen blir stabilare, framtida byten blir säkrare och risken för läckage och strömförande ledningar minskar. 

Godkänd installation

En vattenmätarkonsol finns i olika utföranden och fabrikat. Likaså avstängningsventiler varierar i färg och form. För att installationen skall anses vara godkänd så ska följande delar ingå:

  • Vattenmätarkonsol
  • Två avstängningsventiler
  • En skjutbar glidhylsa

Undvik vattenläckage

"Många bäckar små", brukar det heta. I vattenmätningssammanhang kan det räcka med en droppande kran eller ännu värre en toalett som står och smårinner för att kostnaderna ska springa iväg.

Exempel:
Droppande kran: 15 kubikmeter/år
Stril motsvarande en sytråd: 30 kubikmeter/år
Tunn stråle motsvarande en synål: 300 kubikmeter/år
Toalett som smårinner: 700 kubikmeter/år

Har du ventilen LK580 eller LK581?
Om du har ventiler av modellen LK580 eller LK581 ska du, med hjälp av en VVS installatör byta ut dessa omgående innan mätarbytet. Vi utför inga mätarbyten där LK580/LK581 är monterade. Ventilen är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkänd. Det är stor risk att de går sönder vilket kan orsaka vattenskador.

Kontroll av vattenmätaren

Varje vattenmätare som byts ut skickas för funktionskontroll. Som fastighetsägare kan du begära extra kontroll av din vattenmätare vid misstanke om att den inte visar korrekt värde. Detta kan du göra när som helst under utesittningsperioden. Kostnaden för byte av vattenmätare i förtid och kontrollen debiteras fastighetsägaren om provet visar att vattenmätaren är godkänd. Är vattenmätaren inte godkänd debiteras inga kostnader och korrigering av tidigare fakturor görs i enlighet med provresultatet.
Nedtagning och prov kostar enligt 2023 års taxa 2 490 kr.

Senast uppdaterad: 29 september 2023