VA-rådgivning för dig som har enskilt vatten och avlopp

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.

SRV bild Bild från SRV Foto: Bild från SRV

Du kan kontakta VA-rådgivningen om du behöver hjälp med:

  • Teknikval och lösningar för eget enskilt avlopp, eget vatten, information om vilka produkter som är godkända att använda, gemensamhetsanläggning, kostnader, myndighetskontakt och branschinformation.
  • Om du ska installera ett nytt eller ändra ett befintligt enskilt avlopp måste du ansöka till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund SMOHF. Du kan vända dig till SMOHF om du har frågor om krav som ställs på avloppsrening på din fastighet; högt eller normalt miljö- och hälsoskyddsnivå. Du kan också vända dig till SMOHF om du har frågor rörande exempelvis klagomål och dispenser.

För att en avloppsreningsanläggning ska få tillstånd krävs att anläggningen har testats och klarar de krav som SMOHF ställer.

Om gemensamhetsanläggningar 

Vi ser gärna att grannar går ihop i området och gör gemensamma anläggningar för dricksvatten och avlopp. VA-rådgivningen ger stöd under hela processen. 

Fördelar med en gemensamhetsanläggning, jämfört med eget enskilt avlopp

  • Långsiktigt, oftast bästa lösning för en samlad bebyggelse
  • Bättre rening och mindre risk för förorening av dricksvatten
  • Ekonomiskt fördelaktigt: en hög investeringskostnad men fördelaktigt på längre sikt
  • Höjer ofta fastighetsvärdet

Gemensamt vatten

Finns det någon deponi eller annat som ni är oroliga ska förorena ert dricksvatten? Länsstyrelsen kan för närvarande bidra med pengar för exempelvis analyser om man är intresserad av att undersöka sin  vattentäkt.Man bör synliggöra data om grundvattenförekomst till SGU. Data hamnar då i vattentäktsarkivet och man får man ett visst skydd. 

Övrigt

För närvarande kan du göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggande av enskilda avlopp. För mer information kontakta Skatteverket

Senast uppdaterad: 5 juli 2022