Kontakta vatten och avlopp

Har du frågor eller funderingar om kommunalt VA är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Observera att vi inte har tillgång till information om ledningsdragning innanför fastighetsgräns.

Frågor gällande kommunalt VA:

Måndag-torsdag kl. 9.00–11.30
08-606 82 38

E-post:
vatten@haninge.se

Akuta fel utanför ordinarie arbetstid:

VA-jouren för fel gällande kommunalt VA:
08-741 28 97

Väg-jouren för anmälan av översvämmade vägar:
08-606 88 00

Här kan du anmäla om du upptäcker fel och brister i vår utemiljö:
Felanmälan

Är du anmäld till vår SMS-tjänst?
Läs mer

Söker du plats för LIA-praktik eller examensarbete?
Läs mer om LIA-praktik och examensarbete

Senast uppdaterad: 28 februari 2022