Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Planprogram för Årsta Slott

Planprogrammets huvudsakliga syfte har varit att ta ett helhetsgrepp om området och utreda hur det kan utvecklas i framtiden.

Årsta slott planprogramkarta Årsta slott planprogramkarta

Syftet med planprogrammet är att utreda en framtida utveckling av verksamheter i Årsta slott med omgivning.  Planprogramsområdet omfattar cirka 12 hektar och utgörs av fastigheterna Årsta 1:3 som ägs av Haninge kommun samt delar av Årsta 1:61 som ägs av Haninge Golfklubb. Planprogramsförslaget innebär i korthet att ytor i nära anslutning till Årsta slott föreslås utredas vidare för ny bebyggelse i en eventuell detaljplaneprocess. Tillförd bebyggelse ska primärt avse besöksändamål samt byggnader med koppling till golfverksamheten.

Planprogramsförslaget innebär att den gamla ekonomibyggnaden ska behållas men kan renoveras interiört i syfte att förändra användningen. För övrig bebyggelse i området med höga kulturhistoriska värden, exempelvis slottet, flyglarna och mönstringsladan så innebär planprogramsförslaget att de ska kvarstå. Slottet och flyglarna bör restaureras utifrån behov.

Kommunen har arbetat fram ett planprogramsförslag med utgångspunkt i uppdragets syfte samt resultaten från ett antal underlagsutredningar som finns att ta del av nedan.

Planprogrammet antogs av Kommunstyrelsen 2022-10-24.

Om du har frågor gällande planprogrammet är du välkommen att kontakta: 

Erik Andersson, projektledare, erik.andersson@haninge.se,  

Fredrik Palm, biträdande projektledare, fredrik.palm@haninge.se.   

Planprogrammets antagandehandlingar

Utredningar

Övrigt underlag 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 7 februari 2023