Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Karlslunds marina

Fler uppställningsplatser, verkstad och service. Arbete pågår med en ny detaljplan, som möjliggör utveckling av en av Stockholmsregionens största småbåtshamnar - Karlslunds Marina.

Den 07 mars 2016, § 68 gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan för Sandemar 1:2, som medger ny verkstadsbyggnad och utökning av båtuppställningsplatserna. Arbetet med den nya detaljplanen inleddes vintern 2017.

På fastigheten Sandemar 1:2 ligger Karlslunds Marina, som är en av Stockholmsregionens största småbåtshamnar med vinteruppställning och service för fritidsbåtar.

En stor del av marinans befintliga byggnader inom fastigheten har placerats på mark som inte får bebyggas enligt gällande byggnadsplan, B191, antagen 1970-01-26. Nuvarande byggnadsplan är därför inte anpassad till marinans behov och framtida expansion.

Bevara naturvärden

Det huvudsakliga syftet med den nya detaljplan som arbetas fram, är att justera tillåten placering av befintliga byggnader på fastigheten samt att möjliggöra marinans vidareutveckling i form av båtuppläggningsplatser, verkstadsbyggnad och service.

Planförslaget syftar även till att säkerställa att de höga naturvärden som finns inom och i närheten av området bevaras.

 

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Senast uppdaterad: 21 december 2022