Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Dalarö etapp 2b, Holmdalen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av kommunalt VA och utreda en lämplig exploateringsgrad.

Under hösten 2018 fick stadsbyggnadsnämnden uppdraget att ta fram en detaljplan för Dalarö etapp 2B, även kallat Holmdalen. Detaljplanen ska möjliggöra att kommunalt vatten- och avlopp kan dras till fastigheterna i Holmdalen. I samband med planarbetet utreds bland annat en lämplig markanvändning och byggrätt med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i området.

Reningsverket behöver byggas ut

Arbetet med att ta fram detaljplanen är för närvarande vilande, eftersom ett antal strategiska frågor som berör hela Dalarö håller på att utredas.

En viktig fråga är bland annat kopplat till Dalarös reningsverk framtida kapacitet. Ett utbyggt reningsverk är nödvändigt för att fler fastigheter på Dalarö ska kunna ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Projektet med en utbyggnad av reningsverket pågår just nu och detaljplanen för reningsverket vann laga kraft 2021, se mer information här: detaljplan för Dalarö Reningsverk

En uppdaterad tidplan för när planarbetet för Dalarö etapp 2b kan komma igång ses just nu över och mer information kommer ges här senare.

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Kommande projekt

Det här är klart
Uppdrag: 2018

Det här är kvar
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 6 februari 2023