Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Albyberg, etapp 2

Företagspark Albyberg byggs ut intill trafikplats Jordbro. Nu pågår planläggning av den andra etappen. Planområdet ligger öster om väg 73 och gränsar till Albyberg etapp 1, Dalarölänken och Dalarövägen, drygt 2 km från Haninge centrum.

Detaljplanen för den första etappen av företagsparken i Albyberg antogs 2011, finplaneringen av området slutförs nu.

Vad gör vi?

Syftet med detaljplanen för etapp 2 är att utreda förutsättningarna för att fortsätta etablera verksamhetsområdet Albyberg i en andra etapp. Detaljplanen avser att möjliggöra för verksamheter av mindre störande och miljöpåverkande slag, som logistik, kontor, service och hotell. Målbilden är ett välordnat verksamhetsområde inriktat på hållbar stadsutveckling och att få Haninges näringsliv kan fortsätta växa. 

Detaljplanen förväntas bidra till effektiv mark- och resursanvändning som i balans bevarar de natur- och kulturvärden som finns inom och i anslutning till planområdet, vilket bidrar till att kommunen utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt.

Utvecklingen av Albybergs företagspark bidrar till södra Stockholmsregionens möjligheter för ett differentierat näringsliv och fler arbetsplatser.

Vad händer nu?

Detaljplanen utgör en fortsatt planläggning av det kommunövergripande verksamhetsområdet som ingår i program för Albyberg, vilket innebär en förlängning av etapp 1 som antogs 2011.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 21 februari 2023 om nytt utökat och förnyat planuppdrag för Albyberg etapp 2 del av Kalvsvik 16:1 och Alby 1:9 i Jordbro.

Tidigare togs ett detaljplaneförslag för etapp 2 fram och samråd genomfördes 2016. Nu pågående arbete är en vidareutveckling av tidigare arbeten.

Planen tas fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel då aktuell plan bedöms ha ett stort allmänintresse och antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Förnyat planuppdrag 2023

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 21 februari 2023 om nytt utökat och förnyat planuppdrag för Albyberg etapp 2 del av Kalvsvik 16:1 och Alby 1:9 i Jordbro.

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Uppdrag: Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 21 februari 2023 om nytt utökat och förnyat planuppdrag för Albyberg etapp 2 del av Kalvsvik 16:1 och Alby 1:9 i Jordbro.

Det här är kvar
Samråd: preliminärt kvartal 2, 2025
Antagande: preliminärt kvartal 3, 2026
Laga kraft: preliminärt kvartal 4, 2026

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

KONTAKTA PROJEKTLEDARE

Senast uppdaterad: 20 juni 2024