Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Stöd för dig med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Här kan du läsa mer om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) och vem som har rätt till stöd enligt vilken lag. Vilken hjälp du kan ansöka om är olika beroende på vilken lag som gäller för din ansökan.

LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är ett plus till övrig lagstiftning. LSS ersätter inte rättigheter enligt andra lagar utan är ett komplement.

För att ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av dessa grupper: 

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Det här kan du ansöka om: 

SoL

Personer med fysiska eller psykiska funktionshinder som inte omfattas av LSS men som behöver stöd kan ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Det här kan du ansöka om:

Kontakt

Postadress
Mottagning och myndighet
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2
08-606 70 00
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Digital fax

LSS: 010-151 43 72

Socialpsykiatri: 010-150 34 44

Senast uppdaterad: 3 februari 2023