Daglig verksamhet

Daglig verksamhet erbjuder arbetsuppgifter inom olika verksamheter för dig som har funktionsnedsättning i personkrets 1 och 2. Målet är att ge dig som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller utbildar dig en meningsfull sysselsättning. När du har daglig verksamhet är det viktigt att du får en sysselsättning som passar just dig. Innehållet ska kännas intressant, meningsfullt och utvecklande. Daglig verksamhet är frivilligt, du bestämmer själv om du vill ha daglig verksamhet eller inte.

För att få daglig verksamhet behöver du ett beslut från en LSS-handläggare på social- och äldreförvaltningen, se kontaktuppgifter.

När vi har kundval enligt lagen om valfrihet inom daglig verksamhet enligt LSS kan du välja mellan att ha kommunen som utförare eller att ha en privat utförare

Kommunala dagliga verksamheter

Dagliga verksamheter hos privata utförare

Här ser du dagliga verksamheter hos privata utförare

HAB-ersättning

Daglig verksamhet är kostnadsfri. Det är ingen anställning men du som deltar får habiliteringsersättning.

kontakt

Frågor om ansökan och beslut om daglig verksamhet:
Social- och äldreförvaltningen
08-606 70 00

Frågor om verksamheterna och studiebesök ställer du till enhetscheferna

Anette Lundberg, Sofia Tylling och Birgitta Wåhlin som nås via växeln 08-606 70 00

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med LSS-handläggaren
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021