Stöd till dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan ansöka om, hur du ansöker samt vilka aktiviteter som finns för dig som behöver stöd i vardagen.

En flicka blåser på en utblommad maskros Foto: Mostphotos

Boende

Du som har en funktionsnedsättning kan antingen ha rätt till boende med särskild service eller få hjälp med bostadsanpassning och stöd i hemmet så att du kan bo kvar i din egen bostad.

Läs mer om boende

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är arbetsuppgifter inom olika verksamheter för att ge dig en meningsfull sysselsättning. Den dagliga verksamheten är till för vissa av dem som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet är frivilligt, du bestämmer själv om du vill ansöka om insatsen.

Läs mer om daglig verksamhet

Färdtjänst

Om du har svårt att åka med kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst. Rätten till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen.

Läs mer om färdtjänst

Riksfärdtjänst

När du behöver resa utanför länet kan du ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst gäller för dig som har en funktionsnedsättning som innebär att du inte kan resa till normala reskostnader vid fritidsresor - exempelvis när du ska resa till släkt och vänner.

Läs mer om riksfärdtjänst

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som behöver hjälp och stöd på olika sätt i din bostad för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad.

Läs mer om hemtjänst

Hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende LSS och socialpsykiatrin. Ansvaret gäller insatser utförda av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast.

Läs mer om hälso- och sjukvård 

Individuell plan

En individuell plan finns för att du ska kunna påverka ditt liv och din vardag. I samband med att du får en insat bevilja enligt LSS ska du erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas tillsammans med dig.

Läs mer om individuell plan

Kontaktperson, ledsagare och avlösarservice i hemmet 

Kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice i hemmet är insatser som fungerar som personligt stöd för dig som har en funktionsnedsättning.

Läs mer om kontaktperson, ledsagare och avlösarservice

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som är ung och har en funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn under hela din skoltid, både i anslutning till skoldagen och under loven. Korttidstillsyn får du på Riksäpplet i centrala Handen.

Läs mer om korttidstillsyn

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen innebär att barn, ungdom eller vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet till avkoppling och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjligheten till avlastning.

Läs mer om korttidsvistelse

Matdistribution

Om du inte kan laga din mat själv, finns det möjlighet att få portionsförpackad mat levererad till hemmet. Portionsmaten levereras en gång i veckan och förvaras i kylskåp för att sedan värmas i ugn eller mikrovågsugn.

Läs mer om matdistribution

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt stöd till dig som har varaktig funktionsnedsättning och ett omfattande vårdbehov. 

Läs mer om personlig assistans

Trygghetslarm 

Trygghetslarm är till för dig som bor hemma och som enkelt behöver kunna larma personal för hjälp vid oförutsedda händelser i din bostad.

Läs mer om trygghetslarm

Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Förutom alla andra aktiviteter som sker i Haninge, finns flera som är speciellt för dig som har någon form av funktionsnedsättningen.

Aktiviteter för funktionsnedsatta

Senast uppdaterad: 11 maj 2022