Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Att söka hjälp

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Här kan du läsa mer om hur du söker hjälp.

Närbild på en hand som håller en penna över ett papper Foto: Mostphotos

Vem kan ansöka? 

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd hos kommunen. Oftast är det två lagar som bestämmer om du har rätt till stöd och hjälp:

  • socialtjänstlagen (SoL) eller
  • lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För att ha rätt till stöd enligt LSS krävs att du tillhör en av tre grupper som står i lagen. Annars söker du oftast hjälp med stöd i SoL. 

Läs mer om vem har rätt till stöd med vilken lag och vad du kan ansöka om

Så ansöker du

Du, en anhörig eller en företrädare kan ringa en biståndshandläggare på kommunen för information. 

Du kan ansöka om stöd på två sätt:

  • Muntligt i telefon eller i ett möte med handläggare
  • Skriftligt genom att fylla i en blankett

Vad händer när du gjort en ansökan?

När en biståndshandläggare tagit emot din ansökan kommer ni överens om en tid för att ses. Vid besöket går handläggaren och du igenom vilka behov av hjälp du har. Ibland kommer handläggaren vilja ha ett skriftligt underlag från till exempel din läkare eller psykolog. 

Handläggaren skriver en utredning utifrån det ni har pratat om och de intyg du lämnat in. Du har rätt att läsa och lämna synpunkter på utredningen.

Din ansökan prövas individuellt. Det betyder att det är dina behov av stöd som bestämmer vilken hjälp du får, samt när, var och hur du får den. 

Du får ett beslut hemskickat

När utredningen är klar tar handläggaren ett beslut om din ansökan. Beslutet skickas hem till dig. En kopia av beslutet och utredningen finns också kvar på kommunen.

Beslutet lämnas över till de som kommer att hjälpa till med ditt stöd. Dina personuppgifter, beslutet samt annan dokumentation registreras också i socialnämndens dataregister. 

Om du vill överklaga

Du kommer att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Får du avslag på ansökan kan du överklaga om du vill. I beslutet står det varför du fått avslag och hur du kan överklaga. Du kan också få hjälp av din handläggare att överklaga. 

Överklagan skickar du in till din handläggare. Den ska ha kommit in inom tre veckor från att fått ta del av beslutet.

Kundval

Vi har kundval enligt lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet, samt avlösar- och ledsagarservice enligt LSS. Det innebär att du som får stöd och hjälp inom de kategorierna själv kan välja mellan kommunen eller privata utförare. 

Kontakt

Information om LSS

Telefon: 08-606 78 50
Telefontid: Måndag–fredag klockan 9.30–11.30

Information om SoL

Kommunens växel: 08-606 70 00
Fråga om information om bistånd för personer under 65 år så kopplas du rätt. 

Senast uppdaterad: 28 juni 2022