Stöd i hemmet

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd i hemmet så att du kan bo kvar i ditt eget boende.

Två personer står vid en Haninge kommun-bil Foto: Fredrik Hjerling

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut om matdistribution
Enheten funktionsnedsättning vuxen 
08-606 70 00 (kommunens växel) 

Frågor om ansökan och beslut om hemtjänst 
Enheten för funktionsnedsättning
08-606 70 00 (kommunens växel) 

Frågor om ansökan och beslut om boendestöd
Socialpsykiatriska enheten
08-606 75 70

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med din handläggare
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)
  • Skriva till social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun, 136 81 Haninge
  • Maila social- och äldreförvaltningen: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 juni 2022