Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillgänglighet i Haninge kommun

Ordet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. I Haninge kommun ska alla människor kunna delta i samhällslivet och Haninge ska vara tillgängligt för alla.

En man sitter i en rullstol och ser ut över en sjö. En kvinna håller i rullstolen. Foto: Mostphotos

För att samhället ska bli tillgängligt för alla behöver vi ta hänsyn till att människor är olika och har olika behov. Ett tillgängligt samhälle är inte till nackdel för någon utan underlättar för alla.

Att kunna delta i samhället fullt ut handlar exempelvis om att kunna: 

  • ta sig till och från arbetet
  • besöka kulturella verksamheter
  • hämta barn på förskola
  • åka buss
  • ta del av viktig information

För den som har en funktionsnedsättning är tillgänglighet extra viktigt. Det kan vara en förutsättning för att kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

Exempel på tillgänglig utformning kan vara att:

  • dörrar är utrustade med automatiska dörröppnare
  • trappor kompletteras med ramper och ledstänger
  • trappsteg och ledstråk är kontrastmarkerade
  • att skyltar och informationstavlor är lätta att förstå

Att beställa ledsagning från SL

SL arbetar med målet att du som kan ta dig till en hållplats eller station också ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ta kontakt med SL för att fråga om tillgängligheten i kollektivtrafiken eller för att beställa ledsagning för resa. Du kan kontakta SL både för resa i din kommun eller på annan plats i Sverige.

Information och kontakt om SL-trafikens tillgänglighet

Anmäl hinder i din närhet

Om du uppmärksammar ett hinder i den offentliga miljön i Haninge kan du felanmäla det till oss. 

Felanmälan - Haninge kommun

Tillgänglighetsdatabas

Haninge kommun är ansluten till Tillgänglighetsdatabasen (TD). Där kan du se hur offentliga lokaler i kommunen är utformade och bedöma om en person med funktionsnedsättning kan besöka lokalen.

De offentliga lokalernas inne- och utemiljö inventeras löpande. Inventeringarna genomförs i första hand i kommunens egna fastigheter och fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs.

På varje lokals webbplats ska TD:s logotyp att finnas. Klicka på den för att se lokalens tillgänglighetsinformationen.

Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsvägledning

Dokumentet utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är en vägledning för kommunens anställda, för att säkerställa att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs. Dokumentet fungerar också som ett stöd när de politiska nämnderna formulerar sina mål.

Kontakta Haninge kommuns tillgänglighetssamordnare för att få tillgänglighetsvägledningen hemskickad på DAISY-skiva.

Senast uppdaterad: 6 juli 2022