Tillgänglighet i Haninge kommun

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. I Haninge kommun ska alla människor kunna delta i samhällslivet fullt ut och Haninge ska därmed vara tillgängligt för alla.

En man sitter i en rullstol och ser ut över en sjö. En kvinna håller i rullstolen. Foto: Mostphotos

För att samhället ska bli tillgängligt för alla behöver vi vara med i planeringen av verksamheterna och ta hänsyn till att människor är olika och har olika behov. Ett tillgängligt samhälle är inte till nackdel för någon utan tvärtom, det underlättar för alla! Exempel på tillgänglig utformning i miljön kan vara att dörrar är utrustade med automatiska dörröppnare, trappor kompletteras med ramper och ledstänger, trappsteg och ledstråk är kontrastmarkerade, samt att skyltar och informationstavlor är lätta att förstå.

För att kunna delta i samhället fullt ut handlar det exempelvis om att kunna ta sig till och från arbetet, besöka kulturella verksamheter, hämta barn på dagis, åka buss och ta del av viktig information. För den som har en funktionsnedsättning är tillgänglighet extra viktigt, eftersom det kan vara en förutsättning för att kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

Enkelt att beställa ledsagning från SL

SL arbetar med målet att du som kan ta dig till en hållplats eller station också ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ta kontakt med SL för att fråga om tillgängligheten i kollektivtrafiken eller för att beställa ledsagning för resa i din kommun eller på annan plats i Sverige.

Information och kontakt om SL-trafikens tillgänglighet

Anmäl hinder i din närhet

Om du som medborgare uppmärksammar ett hinder i den offentliga miljön kan du felanmäla det på nedan länk.

Felanmälan - Haninge kommun

Tillgänglighetsdatabas

Haninge kommun har anslutit sig till Tillgänglighetsdatabasen (TD). Där kan du se hur offentliga lokaler i kommunen är utformade och bedöma om en person med någon funktionsnedsättning kan besöka lokalen.

De offentliga lokalernas inne- och utemiljö inventeras fortlöpande. Inventeringarna genomförs i första hand i kommunens egna fastigheter och fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs.

På varje lokals webbplats ska TD:s logotyp att finnas. Klicka på den för att se lokalens tillgänglighetsinformationen.

Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsvägledning

Dokumentet utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är en vägledning för kommunens anställda, för att säkerställa att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs. Dokumentet fungerar också som ett stöd när de politiska nämnderna formulerar sina mål.

Kontakta Haninge kommuns tillgänglighetssamordnare för att få tillgänglighetsväg-ledningen hemskickad på DAISY- skiva.

Senast uppdaterad: 20 september 2021