Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kontaktperson, ledsagare och avlösarservice i hemmet

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om personligt stöd såsom kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice i hemmet.

Två tjejer och en kille ute på en gata. En av tjejerna sitter i en rullstol. Foto: Mostphotos

Vem kan ansöka om kontaktperson, ledsagare och avlösarservice? 

Det här stödet är till för dig som kan få stöd i lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att få stöd behöver du ansöka om kontaktperson, ledsagare eller avlösare hos en handläggare på social- och äldreförvaltningen. 

Du kan läsa mer om LSS och vem som omfattas av lagen här.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som har tid och intresse av att lära känna och ge stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Kontaktpersonen kan vara den vän som man har svårt att skaffa på egen hand. Tillsammans kan man göra utflykter eller aktiviteter, kanske gå på bio eller ta en fika.

Vi tar fram förslag på personer som kan passa dig och dina intressen. Du får vara med att föreslå och godkänna kontaktpersonen.

Ledsagarservice

Ledsagaren är en person som följer med dig med funktionsnedsättning till olika aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad eller i kontakten med myndigheter. Vi försöker se till att du får en ledsagare som tycker om att göra samma saker som du på fritiden. 

Att välja ledsagare

Kommunen tar fram förslag på personer som kan passa dig, dina intressen och behov. Du får vara med och föreslå och godkänna ledsagare.

Vi har kundval enligt lagen om valfrihet (LOV) inom ledsagarservice. Det betyder att du kan välja mellan att ha kommunen som utförare eller att ha en privat utförare. De utförare som du kan välja på hittar du här: 

Alla leverantörer av personligt stöd/kontaktperson, ledsagare och avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet

Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan få avlösarservice i hemmet. På så sätt får vårdnadshavare eller den som sköter omvårdnaden möjlighet till tid för sig själv. Det kan vara för att exempelvis gå på föräldramöten eller att göra något utanför hemmet tillsammans med andra barn i familjen. Avlösarservice kan ges regelbundet eller i enstaka situationer på såväl dagtid som kvällar och helger.

Att välja avlösare

Kommunen tar fram förslag på person och ni får vara med och föreslå och godkänna avlösaren. Du eller din familj kan ha egna förslag på vem som ska vara avlösare. Det får dock inte vara en nära anhörig. 

Vi har också kundval enligt lagen om valfrihet (LOV) inom avlösarservice i hemmet. Det betyder att du kan välja mellan att ha kommunen som utförare eller att ha en privat utförare. De utförare som du kan välja på hittar du här:

Alla leverantörer av personligt stöd/kontaktperson, ledsagare och avlösarservice i hemmet

Kontakt

För frågor om ansökan och beslut:

Enheten funktionsnedsättning
08-606 78 50
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Socialpsykiatriska enheten
08-606 75 70
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

För frågor om rekrytering av kontaktpersoner:

Heidi Lindfors
Kontaktsekreterare
08-606 75 49
heidi.lindfors@haninge.se

För frågor om rekrytering av ledsagare och avlösare:

Nathalie Sjöbeck
Kontaktsekreterare
nathalie.sjobeck@haninge.se


Therese Thimén Johnstone
Ansvarig enhetschef
08-606 84 57
therese.johnstone@haninge.se

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med din handläggare
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)
  • Skriva till social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun, 136 81 Haninge
  • Maila social- och äldreförvaltningen: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 juni 2023