Boende

Du som har en funktionsnedsättning kan antingen ha rätt till boende med särskild service eller få hjälp med bostadsanpassning och stöd i hemmet så att du kan bo kvar i din egen lägenhet.

Boende med särskild service

I ett boende med särskild service varierar stödet beroende på ditt behov av stöd och hjälp. Olika boenden kan ha olika inriktningar och passa olika behov. Du kan önska dig ett boende, och vi gör vårt bästa för att du ska få bo just där om det passar dig, men du kan inte välja var du ska bo.

För att kunna få ett boende med särskild service ska du:

  • ha ett funktionshinder
  • vara över 18 år
  • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som har stora behov av omvårdnad och stöd i boendet. Du bor i en egen lägenhet som ligger tillsammans med andra lägenheter i ett hus. Det brukar bo cirka sex personer i en gruppbostad.

Det finns även gemensamma utrymmen där du kan umgås med andra boende om du vill. I gruppbostaden finns personal dygnet runt och de hjälper dig med det du behöver. När du bor i gruppbostad får du också stöd med att delta i fritidsaktiviteter.

Servicebostad

Servicebostad är till för dig som klarar en hel del själv, men behöver visst stöd i boendet. Du bor i en egen lägenhet. Gemensamma utrymmen finns där du kan umgås med andra på serviceboendet. Det finns inte alltid personal på nätterna i en servicebostad.

Du som bor i egen lägenhet

Du som bor i en egen lägenhet kan få hjälp med att anpassa din bostad.
Läs mer under Bostadsanpassningsbidrag

Du kan även få stöd med vardagliga sysslor i hemmet.
Läs mer under Boendestöd och hemtjänst

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut om boende och boendestöd
Socialpsykiatriska enheten
08-606 75 70

Frågor om ansökan och beslut om bostad med särskild service enligt LSS
Enheten för funktionsnedsättning
08-606 78 50, telefontid: Vardagar 09.30–11.30

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 september 2021