Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avgifter för SoL- och LSS-insatser 2024

Insatser med stöd av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är alltid avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat och boende. För stöd- och serviceinsatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst och bostad med särskild service, tar Haninge kommun ut en avgift. Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet.

Maxtaxa

Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård och omsorg är 2571 kronor per månad.

Avgifter för insatser 

Avgifter för beviljade insatser enligt SoL

Avgifter för beviljade insatser enligt LSS

Förbehållsbelopp

Ett minimibelopp ska garantera att den enskilde har ett lägsta belopp för normala levnadsomkostnader.

Läs om förbehållsbelopp

Tillämpningsanvisningar 

Läs om villkoren för hur avgifterna tas ut.

Tillämpningsanvisningar

kontakt

Postadress
Haninge kommun
Social- och äldreförvaltningen
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2
08-606 70 00
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Fax
08-606 80 69

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter gällande autogiro för barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg mm

Kundgruppen 08-606 48 00

 

Senast uppdaterad: 15 januari 2024