Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bostad med särskild service enligt LSS

För dig som behöver bo i en bostad med särskild service enligt LSS finns olika typer av boenden. Här får du veta skillnaden och vilka rättigheter och skyldigheter du har när du bor i en sådan bostad.

För att kunna få en bostad med särskild service enligt LSS ska du:

  • tillhöra personkretsen enligt 1 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
  • vara över 18 år, 
  • och ha ett så pass omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som har stora behov av omvårdnad och stöd i boendet. Du bor i en egen lägenhet som ligger tillsammans med andra lägenheter i ett hus. Det brukar bo cirka sex personer i en gruppbostad.

Det finns även gemensamma utrymmen där du kan umgås med andra boende om du vill. I gruppbostaden finns personal dygnet runt och de hjälper dig med det du behöver.

När du bor i gruppbostad får du också stöd med att delta i fritidsaktiviteter.

Servicebostad

Servicebostad är till för dig som klarar en hel del själv, men behöver visst stöd i boendet. Du bor i en egen lägenhet. Gemensamma utrymmen finns där du kan umgås med andra på serviceboendet. Det finns inte alltid personal på nätterna i en servicebostad.

Annan särskilt anpassad bostad

Om du med hjälp av övriga insatser enligt LSS klarar ett boende i en anpassad bostad utan fast bemanning kan det vara aktuellt med en bostad med individuella anpassningar.

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut om bostad med särskild service enligt LSS:
Enheten LSS Barn och Vuxen
08-606 78 50
Telefontid: Vardagar 09.30–11.30

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med din handläggare
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)
  • Skriva till social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun, 136 81 Haninge
  • Maila social- och äldreförvaltningen: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022