Personligt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om personligt stöd som kontaktperson, ledsagare, avlösarservice i hemmet eller personlig assistans.

Två personer håller varandra i hand Foto: Mostphotos

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut om kontaktperson, ledsagare och avlösarservice

Enheten funktionsnedsättning
08-606 78 50

Socialpsykiatriska enheten
08-606 75 70

Frågor om ansökan och beslut om personlig assistans

08-606 70 00 (kommunens växel)

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med din handläggare
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)
  • Skriva till social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun, 136 81 Haninge
  • Maila social- och äldreförvaltningen: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 juli 2022