Boendestöd

Du som är över 18 år och har en funktionsnedsättning och har svårt att få vardagen att fungera kan ansöka om boendestöd. Boendestöd är en insats som beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Boendestödet är en stödinsats som ska öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Du kan få hjälp med: 

  • Praktiska stödinsatser -  Boendestödjaren hjälper dig att planerar och strukturera vardagssysslor som att städa eller tvätta kläder.
  • Sociala stödinsatser - Boendestödjaren följer med dig på ett läkarbesök eller hjälper dig i kontakt med myndigheter.

Bra att känna till om boendestöd

  • Boendestöd är en frivillig insats.
  • Besöken kan ske i ditt hem eller på någon annan plats.
  • Boendestödet utformas individuellt utifrån handläggarens beslut och dina egna behov, möjligheter och önskemål.
  • Du är delaktig i både planering och genomförande.
  • Stöd kan även ges via telefon eller digitala verktyg.
  • Dina boendestödjare har tystnadsplikt.

För att få boendestöd behöver du ett beslut från en biståndshandläggare på kommunen. 

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut om boende och boendestöd
Mottagningen för Socialpsykiatri
08-606 75 70

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022