Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning kan ansöka om korttidsvistelse och få möjlighet till avkoppling och miljöombyte. Det ger också anhöriga möjligheten till avlastning.

Korttidsvistelse är till för dig som:

  • Har en funktionsnedsättning
  • Behöver miljöombyte och stimulans
  • Har en eller flera föräldrar som behöver avlastning

Du ansöker om korttidsvistelse hos en biståndshandläggare. Du eller ditt barn kan få korttidsvistelse i form av korttidshem, korttidsfamilj eller som lägervistelse.

Korttidshem

Korttidshem är en insats som Haninge kommun erbjuder. Det är ett "extrahem" dit barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan komma. Oftast är det en återkommande vistelse som sker några dagar per månad.

Vilket stöd du får under vistelsen bestämmer du tillsammans med personalen på korttidshemmet. Under vistelsen ska du kunna fortsätta med dina normala aktiviteter exempelvis skola eller dagliga verksamhet.

På korttidshemmet har du ett eget rum, samt gemensamt vardagsrum och kök. Personal finns på plats dygnet runt. Under vistelsen ansvarar områdesansvarig vårdcentral för hälso- och sjukvårdsinsatserna. Sjuksköterskan på vårdcentralen delar dosetter inför vistelsen samt utbildar personalen på korttidshemmet så att de kan överlämna läkemedel och utföra andra hälso- och sjukvårdsinsatser.

Korttidshem i Haninge: 

  • Tyrestavägen 34 och 36, Vendelsö
  • Tuvvägen 13, Handen

Korttidsfamilj

Korttidsfamilj är en familj som tar emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i sitt hem. Oftast 1-2 helger per månad beroende på barnets behov. Korttidsfamiljen ger barnet möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som du som förälder eller annan vårdnadshavare får avlastning. Familjerna rekryteras och godkänns av social- och äldreförvaltningen.

Lägervistelse

En insats som barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan ha behov av. Vistelsen kan vara i form av helg-, sportlovs eller sommarläger som innebär övernattning och att du deltar i olika aktiviteter. Det finns många olika läger och kolloverksamheter. Kontakta oss för att få reda på vilka läger eller kollovistelser som finns just nu.

Vad kostar korttidsvistelsen?

Du betalar bara för det som inte är personligt stöd – till exempel mat, aktiviteter och fickpengar vid utflykter. På korttidshemmet kan det också tillkomma en avgift upp till högkostnadsskyddet för hembesök när man är över 18 år. 

Tips och råd

Här kan du läsa mer om tankar och känslor som kan vara svåra att prata om i familjer där det finns barn med funktionsnedsättning.

anhöriga.se/opratat

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut
Avdelning funktionsnedsättning
08-606 70 00 (kommunens växel)

Frågor om Haninge korttidshem
Senor Abdulkarim
Verksamhetschef
08-606 73 28

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Fax
08-606 80 69

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med din handläggare
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)
  • Skriva till social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun, 136 81 Haninge
  • Maila social- och äldreförvaltningen: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 februari 2024