Behandling av personuppgifter hos stadsbyggnadsnämnden

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På denna sidan finns exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Kommunal vatten- och avloppsförsörjning

Lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse och personuppgifterna tas bort vid inaktualitet.

Lantmäteritjänster 

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning/ allmänt intresse och personuppgifterna sparas enligt Dokumenthanteringsplanen för Stadsbyggnadsnämnden och kommunala lantmäterimyndigheten. Ta del av

 

Ansökan om bygglov

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning/ allmänt intresse  och personuppgifterna sparas för evigt.

Förhandsbesked

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning/ allmänt intresse och personuppgifterna sparas för evigt.

Senast uppdaterad: 8 december 2022