Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Behandling av personuppgifter hos Södertörns överförmyndarnämnd

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På denna sidan finns exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Ansökan om godmanskap och förvaltarskap 

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning/ allmänt intresse och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att personakten har avslutats.

Beslut om godmanskap och förvaltarskap

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning/ allmänt intresse och personuppgifterna sparas för evigt.

Handläggning av ärenden (godmanskap, förvaltarskap, förmynderskap)

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning/allmänt intresse och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att personakten har avslutats.

Granskning av ekonomisk redovisning (årsräkningar)

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att personakten har avslutats.

Gåvobrev, arvskifte och testamente

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning/allmänt intresse och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att personakten har avslutats.

Rekrytering av ställföreträdare

Lagliga grunden för behandlingen är samtycke. Personuppgifterna sparas (gällande de som haft ett uppdrag) fram tills dess att det sista uppdraget gallrats ur nämndens ärendehanteringssystem. Personuppgifterna sparas i två år för de som inte har tagit något uppdrag, alternativt tidigare om man innan dess ber om att de tas bort.

Massutskick med information per e-post

Lagliga grunden för behandlingen är samtycke/allmänt intresse. Personuppgifterna sparas enligt information under "Rekrytering av ställföreträdare". Man kan dock välja att tas bort från utskickslistan genom att meddela nämnden.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2022