Behandling av personuppgifter hos Södertörns överförmyndarnämnd

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På denna sidan finns exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Ansökan om godmanskap och förvaltarskap 

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning/ allmänt intresse och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att ärendet har avslutats.

Beslut om godmanskap och förvaltarskap

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning/ allmänt intresse och personuppgifterna sparas för evigt.

Gåvobrev, arvskifte och testamente

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning/ allmänt intresse och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att ärendet avslutats.

Rekrytering av ställföreträdare

Lagliga grunden för behandlingen är samtycke. Personuppgifterna sparas för evigt gällande de som haft uppdrag. Personuppgifterna sparas till dess att man vill att de tas bort om man inte har haft uppdrag.

Senast uppdaterad: 17 november 2020