Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Behandling av personuppgifter hos äldrenämnden

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På denna sidan finns exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Anmälan enligt lex Sarah- Lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse och personuppgifterna sparas för evigt.

Bostadsanpassningsärenden- Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning allmänt intresse och personuppgifterna sparas i 10 år.

Färdtjänstärenden- Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövningallmänt intresse och personuppgifterna sparas i 2 år.

Ansökningar om bistånd- Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövningallmänt intresse och personuppgifterna sparas i 5 år efter sista anteckningen förutom de som avser personer födda dag 5,15 och 25 som sparas för evigt.

Journal hälso- och sjukvård- Lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse och personuppgifterna sparas i 10 år efter sista anteckningen förutom de som avser personer födda dag 5,15 och 25 som sparas för evigt.

Senast uppdaterad: 11 februari 2019