Anställda på kommunen

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På denna sidan finns exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Anställdas personuppgifter hanteras i en rad situationer med anställningsavtalet som laglig grund. Hur länge personuppgifterna sparas framgår av dokumenthanteringsplanerna. Nedan följer exempel på situationer där anställdas personuppgifter hanteras. 

Rekrytering och anställning

- Registrering och hantering av ansökningshandlingar – Avtal,Rättslig förpliktelse

- Anställningsdata (information om våra medarbetare) – Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Behörigheter till olika IT-system - Avtal

- Passerkort – Avtal

- Telefonlistor – Avtal, Allmänt intresse

Lön, ersättningar och förmåner

- Löneberedning och löneunderlag - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Historisk datainformation om lön - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning,

- Arbetstidsschema - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Semesterlistor – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Läkarintyg - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Sjukfrånvarorapportering – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Pension – Myndighetsutövning

- Försäkringar - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Rekvisitioner, terminalglasögon – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Friskvårdsbidrag – Avtal

- Förmånscyklar – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Arbetsgivarintyg - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Ansökan av statliga medel (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan) - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

Under anställning

- Personalakt - Avtal, Rättslig förpliktelse

- Kompetensutvecklingsplaner – Rättslig förpliktelse, Allmänt intresse

- Löneöversyn - Rättslig förpliktelse

- Företagshälsovård och rehabilitering – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Arbetsrättslig hantering, inkluderat disciplinärenden - Avtal, Rättslig förpliktelse

- Incidentsrapporteringssystem – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Omställningshandlingar - Avtal, Rättslig förpliktelse

- Kallelser, protokoll och mötesnoteringar - Rättslig förpliktelse, Allmänt intresse

- Utbildningsadministration, deltagarlistor, kallelser, diplom mm – Allmänt intresse

- Fullmakter Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Ärendehantering – Rättslig förpliktelse, Allmänt intresse, Avtal

Senast uppdaterad: 20 november 2018