Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anställda i kommunen

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På denna sidan finns exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas.

Anställdas personuppgifter hanteras i en rad situationer med anställningsavtalet som laglig grund. Hur länge personuppgifterna sparas framgår av dokumenthanteringsplanerna. Nedan följer exempel på situationer där anställdas personuppgifter hanteras. 

Rekrytering och anställning

- Registrering och hantering av ansökningshandlingar – Avtal,Rättslig förpliktelse

- Anställningsdata (information om våra medarbetare) – Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Behörigheter till olika IT-system - Avtal

- Passerkort – Avtal

- Telefonlistor – Avtal, Allmänt intresse

Lön, ersättningar och förmåner

- Löneberedning och löneunderlag - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Historisk datainformation om lön - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning,

- Arbetstidsschema - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Semesterlistor – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Läkarintyg - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Sjukfrånvarorapportering – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Pension – Myndighetsutövning

- Försäkringar - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Rekvisitioner, terminalglasögon – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Friskvårdsbidrag – Avtal

- Förmånscyklar – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Arbetsgivarintyg - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Ansökan av statliga medel (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan) - Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

Under anställning

- Personalakt - Avtal, Rättslig förpliktelse

- Kompetensutvecklingsplaner – Rättslig förpliktelse, Allmänt intresse

- Löneöversyn - Rättslig förpliktelse

- Företagshälsovård och rehabilitering – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Arbetsrättslig hantering, inkluderat disciplinärenden - Avtal, Rättslig förpliktelse

- Incidentsrapporteringssystem – Avtal, Rättslig förpliktelse

- Omställningshandlingar - Avtal, Rättslig förpliktelse

- Kallelser, protokoll och mötesnoteringar - Rättslig förpliktelse, Allmänt intresse

- Utbildningsadministration, deltagarlistor, kallelser, diplom mm – Allmänt intresse

- Fullmakter Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning

- Ärendehantering – Rättslig förpliktelse, Allmänt intresse, Avtal

-Statistisk analys -- Avtal

Senast uppdaterad: 11 april 2024