Möten och protokoll

Protokoll, föredragningslistor och beslutsunderlag publiceras här på webbplatsen. Om du saknar en särskild handling går det bra att vända sig till nämndsekreteraren.

Kallelser och mötesprotokoll hittar du här.

Observera att vissa kallelser, protokoll och bilagor kan innehålla personuppgifter eller sekretess och du kan därför inte ta del av det underlaget på webbplatsen. Vänd dig då till nämndsekreteraren. Handlingarna publiceras normalt en vecka innan sammanträdet.

Nämndsekreterare

Kommunfullmäktige
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Kommunstyrelsen
Malin Westman
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Grund- och förskolenämnden
Jerker Bohman
08-606 55 25
jerker.bohman@haninge.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Jerker Bohman
08-606 55 25
jerker.bohman@haninge.se

Idrotts- och fritidsnämnden
Sara Jansson
08-606 79 95
sara.b.jansson@haninge.se

Kultur- och demokratinämnden
Sara Jansson
08-606 79 95
sara.b.jansson@haninge.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Leila Zubidat
08-606 48 90
leila.zubidat@haninge.se

Socialnämnden
Leila Koivumäki
08-606 84 65
leila.koivumaki@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden
Anna Guteland
08-606 54 45
anna.guteland@haninge.se

Södertörns upphandlingsnämnd
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Södertörns överförmyndarnämnd
Ulrika Eriksson
08-606 77 36
ulrika.eriksson@haninge.se

Valnämnden
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Äldrenämnden
Leila Koivumäki
08-606 84 65
leila.koivumaki@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 november 2020