Möten och protokoll

Protokoll, föredragningslistor och beslutsunderlag publiceras här på webbplatsen. Om du saknar en särskild handling går det bra att vända sig till nämndsekreteraren.

Kallelser och mötesprotokoll hittar du här.

Observera att vissa kallelser, protokoll och bilagor kan innehålla personuppgifter eller sekretess och du kan därför inte ta del av det underlaget på webbplatsen. Vänd dig då till nämndsekreteraren. Handlingarna publiceras normalt en vecka innan sammanträdet.

Nämndsekreterare

Kommunfullmäktige
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Kommunstyrelsen
Anna Clara Stenvall
08-606 51 44
annaclara.stenvall@haninge.se

Grund- och förskolenämnden
Sabina Korkmaz
08-606 55 78
sabina.korkmaz@haninge.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sabina Korkmaz
08-606 55 78
sabina.korkmaz@haninge.se

Idrotts- och fritidsnämnden
Malin Westman
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Kultur- och demokratinämnden
Malin Westman
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Leila Zubidat
08-606 48 90
leila.zubidat@haninge.se

Socialnämnden
Leila Koivumäki
08-606 84 65
leila.koivumaki@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Södertörns upphandlingsnämnd
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Södertörns överförmyndarnämnd
Fredrik Fahlander
08-606 70 20
fredrik.fahlander@haninge.se

Valnämnden
Anna Clara Stenvall
08-606 51 44
annaclara.stenvall@haninge.se

Äldrenämnden
Leila Koivumäki
08-606 84 65
leila.koivumaki@haninge.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 november 2020