Möten och protokoll

Protokoll, föredragningslistor och beslutsunderlag publiceras här på webbplatsen. Om du saknar en särskild handling går det bra att vända sig till nämndsekreteraren.

Haninge Sök publiceras dagordningar och protokoll från 2022 och framåt. Vill du ta del av tidigare handlingar i ett eller flera ärenden kan du hitta dem nedan Kallelser och mötesprotokoll från 2015-2021.

Vill du ta del av handlingar före 2015 i ett eller flera ärenden kan du begära ut dem genom att kontakta berörd sekreterare.

Möteshandlingar

Haninge Sök 2022 framåt

Kallelser och mötesprotokoll från 2015-2021 .

Dagordningen publiceras normalt en vecka innan sammanträdet. Av dagordningen framgår vilka ärenden och tillhörande handlingar som behandlas på mötet. 

För handlingar och beslutsunderlag tillhörande ett ärende kontakta berörd sekreterare. 

Nämndsekreterare

Kommunfullmäktige
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Kommunstyrelsen
Malin Westman
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Grund- och förskolenämnden
Jerker Bohman
08-606 55 25
jerker.bohman@haninge.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Jerker Bohman
08-606 55 25
jerker.bohman@haninge.se

Idrotts- och fritidsnämnden
Sara Jansson
08-606 79 95
sara.b.jansson@haninge.se

Kultur- och demokratinämnden
Sara Jansson
08-606 79 95
sara.b.jansson@haninge.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Leila Zubidat
08-606 48 90
leila.zubidat@haninge.se

Socialnämnden
Linda Grafström
08-606 51 44
linda.grafstrom@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden
Anna Guteland
08-606 54 45
anna.guteland@haninge.se

Södertörns upphandlingsnämnd
Malin Westman
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Södertörns överförmyndarnämnd
Ulrika Eriksson
08-606 77 36
ulrika.eriksson@haninge.se

Valnämnden
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Äldrenämnden
Linda Grafström
08-606 51 44
linda.grafstrom@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 augusti 2022