Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision, invånarlöfte och mål

Kommunfullmäktige har beslutat i mål och budget om en vision och ett löfte till invånarna samt nio mål som kommunen ska styra mot. De utgör kommunens långsiktiga målbild och ska genomsyra kommunens verksamheter.

bild från torg en solig dag Poseidons torg i Handen, en plats att mötas på. Foto: Olof Holdar

Vision

Kommunens medarbetare finns för invånarna och fokuserar på kärnuppdraget. Våra tjänster bygger på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånare.

Vi är en kommun känd för sin starka ekonomi och låga skatt.

Vi är en trygg kommun där människor både tar ansvar för sina liv och bryr sig om sin omgivning.

Haninge är den unika blandningen av tät stad, landsbygd och skärgård där alla kan hitta sitt attraktiva boende och sin plats att utvecklas och växa genom hela livet.

Haninge är ett konkurrenskraftigt alternativ för människor som vill flytta till eller inom Stockholmsregionen och för företag som vill etablera sig här.

Haninge är navet för utveckling på Södertörn.

Löfte till invånarna

All verksamhet som bedrivs av eller på uppdrag av Haninge kommun ska vila på en tydlig grund, ett löfte till invånarna som aldrig sträcker sig så långt att det undergräver politikens förmåga att leverera sitt grundläggande uppdrag.

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

 • vara tillgängliga och erbjuda god service
 • behandla invånare och kunder med professionalitet och respekt
 • varsamt förvalta skattebetalarnas pengar.

Nio mål

De nio målen vilar på fyra prioriterade områden i det politiska styrets plattform. De prioriterade områdena är ett tryggare Haninge, utbildning, jobb och näringsliv samt samhällsbyggnad. Kommunfullmäktiges mål är följande:

 • Tryggare invånare
 • En skola med fokus på kunskap och studiero
 • En meningsfull fritid för invånarna
 • Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning
 • Ordning och reda i ekonomin
 • Målinriktat miljöarbete
 • Attraktiva bostäder och närmiljö
 • Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster
 • En attraktiv arbetsgivare.
   

Mål och budget och nämndplaner

Senast uppdaterad: 4 april 2024