Behandling av personuppgifter hos grund- och förskolenämnden

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På länkarna nedan kan du läsa specifikt om hur vi behandlar personuppgifter inom våra olika verksamheter, med vilken laglig grund de behandlas samt hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2019