Behandling av personuppgifter inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid.

Information hur vi behandlar personuppgifter inom våra olika verksamheter, med vilken laglig grund de behandlas samt hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Senast uppdaterad: 13 december 2021