Behandling av personuppgifter hos gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På länkarna nedan kan du läsa specifikt om hur vi behandlar personuppgifter inom våra olika verksamheter, med vilken laglig grund de behandlas samt hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Behandling av personuppgifter hos gymnasieskola och gymnasiesärskola

Behandling av personuppgifter hos kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 februari 2019