Informationshanteringsplaner

Här hittar du alla nämnders informationshanteringsplaner.

Övergripande informationshanteringsplan:

Nämndspecifika informationshanteringsplaner:

De nämndspecifika informationshanteringsplanerna är under revidering för att anpassas till nu gällande nämndorganisation. Dessa uppdateras inom kort. 

Senast uppdaterad: 24 mars 2023