Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Behandling av personuppgifter hos socialnämnden

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På denna sidan finns exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Anmälan enligt lex Sarah

Lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse och personuppgifterna sparas för evigt.

Anmälningar inom socialtjänsten som inte lett till något ärende

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och personuppgifterna sparas 5 år efter sista anteckningen.

Handlingar i ärenden enligt socialtjänstlagen

Lagliga grunden för behandlingen är rättsligförpliktelse och personuppgifterna sparas i 5 år efter sista anteckningen förutom de som avser personer födda dag 5,15 och 25 som sparas för evigt.

Handlingar avseende placeringar av barn

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning / allmänt intresse och personuppgifterna sparas för evigt.

Handlingar i ärenden om personlig assistans

Lagliga grunden för behandlingen är rättsligförpliktelse och personuppgifterna sparas i 5 år efter sista anteckningen förutom de som avser personer födda dag 5,15 och 25 som sparas för evigt.

Senast uppdaterad: 8 maj 2023