Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Behandling av personuppgifter hos kommunövergripande (kommunstyrelsen)

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På denna sidan finns exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Kamerabevakning

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR)
får kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för detta. Den
rättsliga grunden för kommunens kamerabevakning är allmänt intresse med stöd
av kommunallagen och kamerabevakningslagen. Den rättsliga grunden för kameror i skolan är att alla elever, enligt skollagen, har rätt
till en trygg skolmiljö, och det är därför ett allmänt intresse. För kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde krävs enligt kamerabevakningslagen ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. 

E-post

Lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse/ allmänt intresse. Hur länge e-posten sparas beror på vad den avser. Allmän rutinmässig e-post raderas när den bedöms inaktuella.

Förslag/synpunkter

Lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse och personuppgifterna sparas i antingen i 2 år eller för evigt beroende på vikt.

Ansökningshandlingar från personer som inte fått anställning

Lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse och personuppgifterna sparas i 2 år.

Inlägg på facebook och twitter

Lagliga grunden för behandlingen är samtycke och personuppgifterna tas bort vid in aktualitet

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023