Behandling av personuppgifter hos kommunövergripande (kommunstyrelsen)

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På denna sidan finns exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas.

E-post

Lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse/ allmänt intresse. Hur länge e-posten sparas beror på vad den avser. Allmän rutinmässig e-post raderas när den bedöms inaktuella.

Förslag/synpunkter

Lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse och personuppgifterna sparas i antingen i 2 år eller för evigt beroende på vikt.

Ansökningshandlingar från personer som inte fått anställning

Lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse och personuppgifterna sparas i 2 år.

Inlägg på facebook och twitter

Lagliga grunden för behandlingen är samtycke och personuppgifterna tas bort vid in aktualitet

Senast uppdaterad: 28 oktober 2019