Regler och styrande dokument

Här finner du policys, strategidokument, planer/program samt riktlinjer för Haninge kommun.

Hittar du inte det styrdokument du söker, kan du prova med att använda sökfunktionen på vår webbplats. Om du trots det inte hittar det du söker, skicka din fråga till:

haningekommun@haninge.se

Olika typer av styrdokument

Reglemente

Reglerar en verksamhets inriktning och arbetsordning. Fastställs av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Planer och program

Bestämmelser av övergripande karaktär. Riktar sig ofta till invånarna. Fastställs av kommunfullmäktige.

Policy

Inriktning eller avsiktsförklaring av ett visst område eller verksamhet för att nå kommunfullmäktiges övergripande mål. Vänder sig till invånarna eller internt inom kommunens verksamheter. Fastställs av kommunstyrelsen.

Strategi

Prioritering eller inriktning för att nämndernas verksamheter ska bidra till att kommunens övergripande mål uppnås. Beslutas årligen av kommunstyrelse respektive nämnd.

Riktlinjer

Instruktioner som rör hur ett arbete ska utföras, beskrivning av metoder eller modeller. Beslutas av kommundirektör.

Senast uppdaterad: 4 november 2020