Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Inventering av vattenledningsnätet

Haninge kommun inventerar vattenledningsnätet och monterar flödesmätare.  Syftet med arbetet är att få en förbättrad bild över hur ledningsnätets olika delar fungerar och samspelar. Arbetena, vilka utförs dagtid i den mån det går, påbörjas oktober 2023 och beräknas vara färdiga våren 2024. Dessa arbeten kommer innebära vissa störningar på vattenledningsnätet. Skyltar placeras ut innan arbetena börjar. 

2024-01-19 - Vattenavstängning

Måndagen den 22 januari utförs ett VA-ledningsarbete som medför att vattnet till fastigheter markerade på kartan stängs av.
Vattnet stängs av mellan klockan 10 och 16. Tappa gärna upp vatten för mat och hygien att använda under avstängningen.
Notera att när vattnet sätts på kan det innehålla luft och/eller missfärgningar. Detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning av kallvatten.

Information har gått ut via SMS till berörda fastigheter, fick du inget SMS idag men vill anmäla dig för kommande SMS i området kan du läsa mer om tjänsten och anmäla dig här:
SMS-tjänst


2023-11-21

Under vecka 48 påbörjas schaktarbeten med infällning av flödesmätare vid Myrmalmsringen.

Samtidigt pågår arbeten vid Söderby, Västerport med tillhörande vattenavstängning 231121.

Arbetena vid Västerport pågår för fullt medan arbetet vid Kolartorp är i slutfasen.


2023-10-26

Med start vecka 43 och under tre veckor utförs schaktarbeten på Kolartorpsvägen som en del av ledningsinventeringen.

Senast uppdaterad: 20 januari 2024