Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillsammans för en säker skolväg

Att gå eller cykla till skolan har många positiva effekter på våra barn. Visste du till exempel att barn som går eller cyklar till skolan har lättare att koncentrera sig och presterar bättre i skolan? Tack för att du går eller cyklar till skolan om du har möjlighet.

Glad pojke med cykelhjälm på en cykel Foto: Shutterstock

Tillsammans skapar vi en säker skolväg

När många föräldrar skjutsar sina barn till skolan med bil blir trafiksituationen runt skolan kaotisk och otrygg. Detta behöver vi hjälpas åt med att ändra på.

Genom att gå eller cykla till skolan kan du hjälpa ditt barn att bli:

Smartare i klassrummet
Flera studier visar att barn som går eller cyklar till skolan har lättare att koncentrera sig på lektionerna. De positiva effekterna är så stora att de barn som gått eller cyklat till skolan presterar upp mycket bättre än de som suttit stilla.

Säkrare i trafiken
Att gå eller cykla till skolan tillsammans är ett bra tillfälle för barnen att träna på hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. De lär sig även hitta i närområdet, får bättre rumsuppfattning och klarar sig bättre även i andra miljöer. Det gör att barnen känner sig tryggare och mer självständiga när det är dags för dem att ge sig ut själva.

Tryggare vid skolgården
Andelen barn som åker bil till skolan har mer än dubblerats sedan sjuttiotalet. Det har lett till en kraftig försämring av miljön och säkerheten runt skolorna. Det i sin tur leder till att många föräldrar känner att det är säkrare att skjutsa sina barn, vilket då blir ,ytterligare en del av problemet. Färre bilar och mindre trafik runt skolorna skapar en tryggare och bättre skolmiljö.

Plan för säkra skolvägar

En ny plan för säkra skolvägar i Haninge kommun antogs av stadsbyggnadsnämnden den 24 mars 2021. Planen innehåller en kombination av beteendepåverkande och fysiska åtgärder för kommunens arbete med att säkra trafikmiljön runt skolorna.

Målet med planen för säkra skolvägar är att genom beteendepåverkande samt fysiska åtgärder skapa tryggare och säkrare trafikmiljö runt skolorna för barnen. Att få fler föräldrar att gå eller cykla med sina barn till och från skolan och därigenom minska biltrafiken runt skolan. Att också åtgärda den fysiska trafikmiljön i form av hastighetssänkningar, belysningsåtgärder och siktförbättringar är viktiga steg för att skapa säkra skolvägar.

Om projektet Säkra skolvägar

Projektet Säkra skolvägar syftar till att skapa en säker och trygg trafikmiljö i skolornas närhet. Fler resor till och från skolan ska i högre grad ske till fots eller med cykel. Fördelar med detta är bland annat att barn som går eller cyklar till skolan får daglig motion, känner sig piggare och har lättare att koncentrera sig på sitt skolarbete.

Målet med projektet är att

  • Öka andelen gående och cyklister genom påverkande åtgärder (mobility management-åtgärder)
  • Minska trafiken runt skolan
  • Fysiska åtgärder till exempel hastighetssäkring, belysningsåtgärder och siktförbättringar.
  • Förbättra miljön för skolskjuts

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023