Parkeringsmöjligheter i Vega

Knytpunkten för hållbart resande, Vega pendeltågsstation, öppnade våren 2019. Här på infartsparkeringen sydöst om stationen finns plats för ca 80 fordon.

Infartsparkeringen i Vega


Om du har problem med biljettautomaten vid Vegas infartsparkering  kan du e-posta felanmälningar till oss på trafik@haninge.se Tänk på att biljettautomaten som accepterar SL-korten (de blå) enbart gäller på infartsparkeringen och inte på övriga parkeringsytor.

Boendeparkering i Vega

Kommunen hyr inte ut eller reserverar parkeringsplatser för enskilda. Boendeparkering ska i första hand ske på fastighetsmark. Fastighetsmark innebär bostadens egna tomt. Fastighetsägaren bestämmer själv vilka priser och parkeringsvillkor som gäller där. Vissa fastigheter har inte egen parkeringsyta och boende hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna längs gatunätet. Parkeringen längs gatunätet är öppen för alla och parkering sker mot avgift. Parkeringsavgifterna är uppdelade i olika taxa-nivåer enligt nedan.

Parkeringsavgifter

5 kr / timme
50 kr / dygnet
200 kr / vecka
500 kr / månad

Parkeringsavgifterna kan betalas genom köp via parkeringsautomat, genom app eller SMS, läs mer under mobilbetalning

Kontakt

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

QSG Bevakning 
Parkeringsbolag 
0774-403 030
haninge@qsg.se

Senast uppdaterad: 8 juli 2022