Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Ribby 2:73 och Nödesta 8:235, Ribbybergsskolan

Detaljplanen ska möjliggöra en ökad flexibilitet för exploatering inom fastigheten, genom att justera prickmarkens utbredning inom detaljplaneområdet. Denna detaljplan ersätter S 75.

Flygbild över Ribbyskolan Foto: Haninge kommun

Detaljplanen omfattar hela Ribby 2:73 och del av Nödesta 8:235 och är beläget cirka 1,0 kilometer sydväst om Västerhaninge centrum. Detaljplaneområdet omges av villa- och radhusbebyggelse samt ett naturområde.

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Planskede

Uppdrag: 24 mars 2014
Samråd: 18 december 2014 - 5 februari 2015
Granskning: 10 november - 22 december
Antagande: 20 april 2016
Laga kraft: 23 maj 2016

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019